Učinek ksantonov na rast rakavih celic

Grafi prikazujejo učinek 4 različnih ksantonov (antioksidantov mangostina) na rast rakavih celic v laboratorijskih pogojih v času 96 ur.

  • Na ordinati (pokončni črti) je prikazano število rakavih celic x 10.000.
  • Na abscisi (vodoravni črti) je prikazan čas rasti rakavih celic v urah.

Preučevali so rakave celice pri človeku, ki so jih prenesli v laboratorijske pogoje.
Na vsakem od 4 grafov so 3 krivulje
Zgornje krivulje s polnimi krogci prikazujejo kontrolne skupine rakavih celic, ki jim antioksidanti niso bili dodani in je število rakavih celic zelo hitro naraščalo.
Srednje krivulje s kvadratki kažejo kako se pomnoževanje rakavih celic upočasni, če se dodajo antioksidanti mangostina v nizkih koncentracijah.
Spodnje krivulje s trikotniki pa kažejo na 3 grafih pomembno upočasnitev in celo ustavitev rasti rakavih celic, če se dodajo v kulturo antioksidanti mangostina že samo v 2x višji koncentraciji.

Zelo močan učinek so imeli α, ß in γ ksantoni, zelo majhen efekt pa so imeli antioksidanti posebne podskupine ß ksantonov.

Študija je objavljena v spodaj navedeni reviji:
2008 Mar;9(3):355-70. Epub 2008 Mar 14. Anti-cancer effects of xanthones from pericarps of mangosteen. Akao Y1, Nakagawa Y, Iinuma M, Nozawa Y.