Izdelek  Količina  BV  Cena   Davek  Cena  

Predračun že vključuje DDV.